Årsmøte i Melhus Trim

Postet av Simen Bruheim den 3. Feb 2022

  VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I

TRIMAVDELINGA MELHUS IDRETTSLAG

ONSDAG 16. FEBRUAR 2022 KL. 1900 1. ETG. I KLUBBHUSET I GRUVA.

 

SAKLISTE:

 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

 

2. VALG AV 

¤ MØTELEDER

¤ REFERENT 

¤ TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

 

3. ÅRSBERETNING

 

4. REGNSKAP - BUDSJETT.

 

5. FORSLAG OM SAMMENSLÅING AV TRIMSTYRET OG HYTTESTYRET.

Styret i MIL Trim og styret i Vassfjellhytta, som er en underavdeling av                   trimstyret, har i ei tid snakket om å slå sammen de to styrene. De to styrene har veldig mye samarbeid, felles oppgaver, og består til dels av samme personer. Vi har sammen kommet fram til at aktiviteten ikke er større enn at det kan være formålstjenlig å slå sammen de to styrene til ett styre.

 

Forslag til årsmøtevedtak: 

Årsmøtet i MIL Trim 2022 vedtar sammenslåing av styret i Trimavdelinga og styret i Vassfjellhytta til ett styre. Det nye styret benevnes trimstyret, og fyller alle oppgaver som de to styrene tidligere hadde.

 

6. VALG – velges for 2022 og 2023.

Leder, velges for ett år.

3 styremedlemmer velges for 2 år.

På valg: June, Bente, Anders

Nestleder, kasserer og sekretær velges blant styremedlemmene.

 

 

7. INNKOMNE SAKER 

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må sendes Anders Eggen, anders.eggen@nlr.no senest 12.02.22

 

VELKOMMEN!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.