Turorientering 2017

Postet av Melhus IL - Orientering den 16. Mai 2017

I år fortsetter vi som i fjor men noen små justeringer. Tilbudet er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Årets turorientering har 4 kategorier turer.

  1. Grønn løype – er en løype som går på stier og veier. Egner seg for alle også de som er litt dårlig til beins og som evt. sitter i rullestol.
  2. Rød løype – en løype som vil gå i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste.
  3. Postplukk – dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass.
  4. Toppturer – i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. Turene gir hver 10 poeng.

Grønn løype - Melhus sentrum – øst- og vestsiden

Et godt utgangspunkt for disse er Melhus skysstasjon. Til sammen 30 poster/stolper som hver gir 2 poeng. Postene i denne løypen er stolper med rød og hvit topp, og hvor postkoden står på toppen av stolpen. Se bilde.

Rød løype/postplukk – Øyberget/Momarka

I år har vi valgt på Øyberget vest og Momarka. Parkering på Lauvåsen og i Skjetnemarka.

Parkering er angitt på kartene, og gode utgangspunkt er Lauvåshaugen og skytebanen i Skjetnemarka. Til sammen 60 poster som hver gir 2 poeng.

Husk parkeringsavgift på Lauvåshaugen og i Skjetnemarka.

Toppturer

Passer fint til søndagstur med hele familien. I år har vi valgt en liten vri med en topptur på Lundamo.

Undurshaugen, Rødde (10 poeng) – parkering anbefales ved Rødde folkehøgskole.

Høgstenen, Lundamo (10 poeng) – parkering anbefales ved Storvatnet. Avkjøring i Lundamosentrum hvor det er merket skilt mot Lyngen.


Felles informasjon

Postene står ute til og med fredag 15. september. Vi må nemlig ha ei helg på oss til å ta inn postene før elgjakta starter.

Vennligst benytt de angitte parkeringsplassene. Husk parkeringsavgift der det er.

Vi bruker «flate» postmarkører, som kan være litt vanskeligere å få øye på enn de vanlige postskjermene. Dette har vi gjort fordi de andre ble så lett ødelagt / kommer bort. Postene er påført bokstavkode som påføres det vedlagte kodearket. Gi beskjed dersom noen poster er forsvunnet eller sterkt skadet!

Vi selger tur-o også via internett, sjekk o-gruppas hjemmeside www.melhusorientering.no.

Du kan også registrere postkodene på nett. Gå inn på www.turorientering.no/melhusil. For å kunne registrere postkodene må du registrere deg om du er ny bruker og logg deg inn.

Dersom flere i en familie ønsker å bruke samme kartkonvolutt, må man kjøpe ekstra kontrollkort til kr 20,- for å bli registrert som deltager.

Kodearket eller kontrollkortet kan i tillegg til internett leveres/sendes til:

Stein Ivar Foss, Måssåvegen 11, 7227 Gimse, evt e-post sif@getmail.no innen 1. oktober.

Merkekrav/premiering

Merkekravet er differensiert i kategoriene med eller uten handikap. Kategoriene har en veldig «løs» definisjon og du fastsetter selv om du deltar med eller uten handikap. Vårt ønske er at de som ikke er så førlige også har muligheten til å sanke nok poeng i den grønne løypen for å nå merkekravene.

Merke

Uten handikap

Med handikap

Gull

Minimum 160 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 50 poeng

Sølv

Minimum 140 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 40 poeng

Bronse

Minimum 120 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 30 poeng

Gullmerke i 5 år gir bronseplakett, i 10 år sølvplakett, i 15 år gullplakett. Det deles også ut plaketter for 20 år, 25 år, 30 år etc. Dersom sølv-kravet innfris i to år, er det likeverdig med gull-krav i ett år.

Den første gangen man klarer et merkekrav, får man merket gratis. Man kan bare få ett merke pr. år. Ellers kan man få kjøpt merker til kr 15,- pr stk. Plakettene er alltid gratis.

ÅRETS TUR-O-ER

På høstavslutningen trekker vi ut årets tur-O-er. Alle som leverer inn registreringsskjema eller registrerer seg på nett er med i trekningen av en flott premie.

Kan du tenke deg å finne ut mer om orientering og hva vi i Melhus IL orienteringen har av tilbud?

Gå inn på våre nettsider www.melhusorientering.no for mer informasjon. Her vil det ligge informasjon om avslutningskvelden når den nærmer seg.

GOD TUR!

For Melhus IL O-avd.: Kåre Onsøyen (900 82 420) og Stein Ivar Foss (976 94 18).
Turorientering 2017

Postet av Melhus IL - Orientering den 16. Mai 2017

Turorientering 2017 er i salg på Sportshuset Melhus eller på turorientering.no fra og med 19. mai.

Vi følger opp fjorårets opplegg med grønne løyper i Melhus sentrum. Øvrige løyper, rød løype og postplukk, er i Momarka/Skjetnemarka og på Øyberget.

Toppturene i år går til Undurshaugen ved Rødde og Høgstenen på Lundamo.

Flott utsikt fra Undurshaugen (Foto: Stein Ivar Foss)

Følgende turorienteringspakker får du kjøpt på Sportshuset Melhus:
- Komplett pakke med turorientering
- Pakke med grønne løyper
- Ekstra kodekort

Minner om at det er parkeringsavgift i Skjetnemarka og Lauvåsen på Øyberget.

På nett kan du i tillegg til disse pakkene også kjøpe enkeltturer.

Alle som leverer eller registrerer seg på nett, og som har minimum bronse er med i trekningen om å bli Årets turorienterer.


Årets turorientering har 4 kategorier turer.

Grønn løype
– er en løype som går på stier og veier. Egner seg for alle også de som er litt dårlig til beins og som evt. sitter i rullestol.


Rød løype
– en løype som vil gå i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste.

Postplukk

– dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass.

Toppturer

– i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. Hver tur gir 10 poeng.All informasjon om årets opplegg finner på våre sider om turorientering.
Tur-O-sesongen nærmer seg slutten - på tide å registrere postfangsten.

Postet av Melhus IL - Orientering den 12. Sep 2016

Da nærmer vi oss sesongslutt av årets turorientering.

Postene blir stående ute til og med den 16. september. Vi trenger ei helg på oss til å ta inn postene før elgjakta starter.

Vi håper alle som har deltatt leverer inn sine kodekort eller registrerer seg på nett. Alle som registrerer seg, har klart et merkekrav er med i kåringen av årets turorienterer.

Registrer postkodene på nett. Gå inn på www.turorientering.no/melhusil. For å kunne registrere postkodene må du registrere deg om du er ny bruker og logg deg inn.

Kodearket eller kontrollkortet kan i tillegg til internett leveres/sendes til:

Stein Ivar Foss, Måssåvegen 11, 7227 Gimse, evt e-post sif@getmail.no innen 1. oktober.
Turorientering 2016

Postet av Melhus IL - Orientering den 16. Mai 2016

Turorientering 2016 er nå i salg på Sportshuset Melhus fra 18. mai eller på turorientering.no.

Vi følger opp fjorårets opplegg med grønne løyper i Melhus sentrum. Øvrige løyper er i år på vårt nye kart i Vassfjellet og kartet over Svartåsen. Utgangspunkt for turene i Vassfjellet er Rye, Vanntanken og Markavollen. Her er det muligheter for å bli godt kjent i Vassfjellet. Toppturene i år til Storknuken i Skjetnemarka og Bjørsetknippen på Kregneskjølen.

Følgende turorienteringspakker får du kjøpt på Sportshuset Melhus:
- Komplett pakke med turorientering
- Pakke med grønne løyper
- Ekstra kodekort

Minner om at det er parkeringsavgift på enkelte av parkeringene. Markavollen er det kontant betaling mens det i Skjetnemarka er mobilbetaling/SMS.

På nett kan du i tillegg til disse pakkene også kjøpe enkeltturer.

Alle som leverer eller registrerer seg på nett, og som har minimum bronse er med i trekningen om å bli Årets turorienterer.


Årets turorientering har 4 kategorier turer.

Grønn løype
– er en løype som går på stier og veier. Egner seg for alle også de som er litt dårlig til beins og som evt. sitter i rullestol.


Rød løype
– en løype som vil gå i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste.

Postplukk

– dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass.

Toppturer

– i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. Hver tur gir 10 poeng.All informasjon om årets opplegg finner på våre sider om turorientering.

Turorientering 2015

Postet av Melhus IL - Orientering den 31. Mai 2015

logo_turo.gifHei alle sammen

Da er årets turorienteringssesong godt i gang og løypene klare.

I år har vi laget et nytt og utvidet tilbud til dere som ønsker å være med på turorientering. Tilbudet er utvidet slik at det er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle. Små, gamle, spreke, mindre spreke, dårlig til beins, handikappet.......

For at alle skal ha et tilbud har vi i år opprettet et tilleggstilbud beregnet for de minste, eldste, de som er litt dårlig til beins og som har vanskelig med å komme seg fram i terrenget, eller for de som bare er nysgjerrig på hva orientering er og har lyst å prøve. Her har vi laget noen enkle løyper "Grønne løyper" i Melhus sentrum (Øst-/vestsiden). Disse er enkle og lett tilgjengelige.

Årets turorientering har 4 kategorier turer.

  1. Grønn løype – er en løype som går på stier og veier. Egner seg for alle også de som er litt dårlig til beins og som evt. sitter i rullestol. Her er det 2 løyper med til sammen 20 poster.
  2. Rød løype – en løype som vil gå i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste. Her er det 2 løyper hver med 15 poster.
  3. Postplukk – dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass. Her er det 2 løyper hver med 15 poster.
  4. Toppturer – i den siste kategorien har vi valgt ut 5 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. 3 lengre turer som hver gir 10 poeng og 2 turer som hver gir 5 poeng.

For mer informasjon se våre hjemmesider for turorientering.

Du får kjøpt årets turorientering på
Sportshuset Melhus

eller på nettet

Her kan du kjøpe
komplett pakke til kr 200,- (11 turer)
grønne løyper til kr 50,- (2 turer)
ekstra kodekort til kr 20,-
I tillegg kan du på nettet få kjøpt enkeltturer.