Statutter og Informasjon ukens løype 2019

Postet av Melhus IL - Orientering den 31. Mai 2019


Statutter ukens løype 


Ukens løype er et trim- og treningstilbud til befolkningen der orientering og naturopplevelse er inspirasjonsfaktorene.

Det tilbys 10 løyper i løpet av sesongen, 5 før og 5 etter ferietiden. Løypene er vanligvis på inntil ca. 3 km og skal ha 8 poster.


Statutter for premiering:

For å oppnå premiering må deltakerne ha fullført minst 8 av 10 løyper i løpet av sesongen.


1. året får deltakeren en pokal med innskrift ”MIL O-tier” og årstall + ”bronse”.

2. – 4. året graveres nytt årstall inn på pokalen.

5. året graveres årstall + ”sølv”.

6. – 9. året graveres årstall.

10. året graveres årstall + ”gull”

15. året er premien en plakett med ”Ukens løype 15. gang”.

20. året limes det på ”20. gang” på plaketten.

25. året får deltakeren Kari Bortens 25-års-vase.

30. året får deltakeren Kari Bortens 30-års-fat.

35. året får deltakeren innskriften ”


Vel møtt til UKENS LØYPE 2019

Deltagerposer selges på Sportshuse Melhus og koster kr 200.

Deltakerinfo

Hver løype har 8 poster, og lengden varierer vanligvis mellom ca. 2,5 og 3 km i luftlinje. Skulle løypa bli lengre fra parkering tilbake til parkering, skal dette oppgis på internett-siden. 

Første post og egnet parkeringsplass kunngjøres nå kun på MIL O-gruppas hjemmeside for Ukens løype:http://www.melhusorientering.no/p/11795/ukens-loype

Hvis det er noen deltagere som ikke har internett, kan de ta kontakt med undertegnede.

Det er viktig at den enkelte parkerer så fornuftig som mulig, så vi ikke hindrer annen virksomhet. Vi prøver å unngå parkeringsplasser som har avgift, men det er enkelte ganger vanskelig å unngå.
Løypene står ute i 3 ½ uke (4 helger) unntatt løype 5 som står ute hele sommerferien.

De som har greid kravet 11 ganger eller mer, skal ikke levere pokal, bare kort for registrering. Det er spesialpremier etter 15, 20, 25 og 30 år.  

Årets løyper      

1

Øyberga - Yraberget
 Kart: Øyberga 1:10000

16/5 – 11/6

Audun Bakk

audun.bakk@sintef.no

47318656

2

Våttåsen - Lete

Kart: Skjetnemarka 1:10000

24/5 – 17/6

Mona Keiserås Hugdal

mona@kvt.vgs.no

91839142

3

Vassfjellet - Rye  Kart: Vassfjellet vest 1:15000

31/5 – 24/6

Kjell Arne Morland

kjell-arne@morland.no

95233532

4

Fremo, Ler
 Kart: Fremo Nord 1:10000

7/6  –  1/7

Audun Kleiven

audun.kleiven@getmail.no

41628505

5

Hangervåttan, Byneset

Kart: Hangervåttan 1:10000

14/6 –  5/8

Martin Melhuus

mart-mel@online.no

97698725

6

Råbygdmarka, Kvål     Kart: Råbygdmarka retro 1:25000

26/7 – 19/8

Reidar Solem

reidar.solem@outlook.com97718999
 

7

Anemarka/Kuba

Kart: Anemarka 1:7500

2/8  – 26/8

Ivar Keiserås

 ivar@keiseraas.no

93607888

8

Vassfjellet - Nord  Kart: Vassfjellet vest 1:15000

9/8 –   2/9

Kåre Onsøyen

kareonso@live.no

90082420

9

Skjøla
Kart: Skjøla 1:10000

16/8 – 9/9

Jens Arne Meistad

jens.arne.meistad@matematikksenteret.no

95756891

10

Øyberga - Finnseten
 Kart: Øyberga 1:10000

23/8 – 16/9

Sturla Sandvei

sturla.sandvei@gmail.com

92044006

Spesialinfo løype 5 - Hangervåttan: Ta av fylkesveg 6652 (Hangerslettvegen) på Spongdal. Etter noen km ta av en gårdsveg svakt til høgre og kjør gjennom gården Hangeråsen. Etter et par hundre meter kommer man til et kryss og der kan man parkere. 


Spesialinfo løype 6 - Råbygdmarka: Dette kartet er i målestokk 1:25000 fra 1962. Ikke akkurat nåtidens standard, men artig å prøve noe nytt.  Parker ved skotthyllbanen.


Spesialinfo løype nr 7 – Anemarka/Kuba: Normalt skal Kuba være tilgjengelig tørrskodd i august. Det anbefales at man sjekker ut dette før man legger ivei.


Spesialinfo løype nr 9 – Skjøla: Kartet er ikke helt oppdatert for ny hovedveg til Klæbu og parkeringsplassen. Så snart man har forlatt parkeringsplassen så er det ingen store endringer


Kartposen koster i år 200,- kroner (økning på 50 kr fra i fjor). Hvis flere i familien ønsker å registrere seg, kan du kjøpe ekstra klippekort for kr 50,- pr. pers. Dette kan kjøpes på Sportshuset. 

Alle som greier minst 8 av 10 løyper, leverer klippekort (+ pokal, hvis du har) til Sportshuset eller direkte til undertegnede innen 23. september 2019.

NB!  Husk å skrive navnet ditt på deltakerlista når du kjøper kartpose!

 GOD TUR!

Martin Melhuus
Mobil: 97698725
E-post: mart-mel@online.no