Mange hundre elever i aktivitet under Verdens O-dag onsdag

Postet av Melhus IL - Orientering den 16. Mai 2019


Verdens o-dag arrangeres over hele kloden og det ventes nærmere 500 tusen deltagere i år.

I fjor hadde vi i nedre Melhus om lag 1200 deltagere til sammen ved alle skoler + vårt eget arrangement – vi har ikke noe mindre ambisjoner for årets WOD! Det har heller ikke orienteringsforbundet. Bare les:

"Målet for 2018 var 200 arrangementer og 35000 deltakere. Vi nådde målet for deltakerne med 35094. Og det ble til og med bedre enn forventet med 243 registrerte hendelser. Det inkluderer klubb- og skolearrangementer. For det meste klubber som ordner for skoler. Mange av klubbene er positive for WOOD, og vi vet også at mange skoler er positive. "Å være en del av noe større" er viktig for deltakelse. Likevel er det mange steder vi ikke har nådd. Noen grunner er at det ikke finnes noen lokal klubb, ingen kart, informasjon kommer ikke til de riktige personene og så videre ... "Starten har gått og det er bare å lete poste ved Gimseskolene.

Orden i sysakene ved Gimse skole. Alle trinn på alle skoler fikk hver 3 korte sommerfugl-løyper før de satte ut i o-løypa som også hadde tidtaking. Etter løpet fikk alle gruppen sin egen utskriftslappe over løpet.


Vi i o-avdelinga har vært med å lagt til rette for aktivitet i alle skoler i nedre Melhus. Ved Gimseskolene var det onsdag et felles arrangement med mange hundre elever i sving hele skoledagen. Martin, Audun K, Kåre og Eivind hadde rigget seg til med hever sin stasjon hvor elever fra Brekkåsen, Høyeggen, Gimse barneskole, Gimse ungdomsskole og Melhus vgs fikk hjelp til løyper og tidtaking.Kåre viser her elver litt om brikken og litt om løypa. Ikke enkelt å være o-løper for første gang, kanskje?


I tillegg hadde Brekkåsen og Høyeggen egne opplegg for sine fire laveste trinn. Øya vgs vil nå snart arrangere o-dager for sine elever et annet sted og når vi tar med den store tilstrømminga til vår eget løp på Grønneset ligger vi godt an for ny rekord.

Men det viktigste er orientering:  Verdens O-dag - en del av noen større!