Nominering til Årets GULL-O-SKO

Postet av Melhus IL - Orientering den 11. Nov 2019


Som mange husker ble det i fjor til jul utdelt en hederspris for første gang. Den ble kalt Årets GULL-O-SKO og er en vandre-pris som kan deles ut hvert år. Stein Ivar Foss var den første verdige vinner i fjor og som har hatt skoen stående på sentral plass i hjemmet. Du kan lese om begrunnelsen for tildelingen til han her.

Det er Martin Melhuus som har gitt prisen og du må lese den fornøyelige forhistorien til selve Gull-o-skoen her.

Får vi gode kandidater, vil vi dele ut pris under juleavslutninga i år også som er 11. desember.

Styret vil ha forslag innen 1. desember. Under ser du kriteriene for prisen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets GULL-O-SKO
O-avdelingens miljøpris

VANDREPRIS TIL EN POSITIV OG ENGASJERT O-LØPER.

Det er en hederspris til personer som har bidratt positivt til å styrket miljøet i Melhus IL O-avdeling. Vinneren må ha være eller har vært O-løper, men trenger ikke være medlem av Melhus IL. Vinneren oppbevarer prisen fram til neste utdeling. Prisen kan deles ut til samme person flere ganger, men da med andre begrunnelser enn forrige gang.

Når deles den ut: Prisen deles ut på o-avdelingas juleavslutning.

Jury: Jury for prisen er det til enhver tid sittende styret i o-avdelinga. Juryen begrunner tildelinga skriftlig som deretter arkiveres for ettertida.

Utfyllende om begrunnelsen for tildelinga - eksempler 

  • Gjort en innsats over tid eller en ekstra stor innsats i en kortere periode for avdelinga som har fremmet et godt o-miljø.
  • Har en positiv innstilling til virket i o-avdelinga.
  • Er engasjert i avdelingas virke og tar ofte et tak for felles løft.
  • Har inspirert andre løpere til god sportslig innsats og fremmet et godt o-miljø i avdelinga med sitt gode eksempel.
  • Kan ta store og små jobber som krever lederansvar og selvstendighet.