Martin Melhuus vinner av ÅRETS GULL-O-SKO 2019!

Postet av Melhus IL - Orientering den 13. Des 2019


VANDREPRIS TIL EN POSITIV OG ENGASJERT O-LØPER.

Dette er en hederspris til personer som har bidratt positivt til å styrket miljøet i Melhus IL O-avdeling. Vinneren må ha være eller har vært O-løper, men trenger ikke være medlem av Melhus IL. Vinneren oppbevarer prisen fram til neste utdeling. Prisen kan deles ut til samme person flere ganger, men da med andre begrunnelser enn forrige gang.

Når deles den ut: Prisen deles ut på o-avdelingas juleavslutning.

Jury: Jury for prisen er det til enhver tid sittende styret i o-avdelinga. Juryen begrunner tildelinga skriftlig som deretter arkiveres for ettertida.

Utfyllende om begrunnelsen for tildelinga - eksempler 

  • Gjort en innsats over tid eller en ekstra stor innsats i en kortere periode for avdelinga som har fremmet et godt o-miljø.
  • Har en positiv innstilling til virket i o-avdelinga.
  • Er engasjert i avdelingas virke og tar ofte et tak for felles løft.
  • Har inspirert andre løpere til god sportslig innsats og fremmet et godt o-miljø i avdelinga med sitt gode eksempel.
  • Kan ta store og små jobber som krever lederansvar og selvstendighet.

----------------------------------------------------------------------------------------------


Styret i o-avdelinga har i 2019 bestemt at Martin Melhuus er verdig vinner av klubbens vandre-pris ÅRETS GULL-O-SKO. Som begrunnelse har styret følgende å si:


Under punktet ENGASJERT kan nevnes:

Har vært engasjert i o-sporten nesten hele livet. Han startet som ivrig bedriftso-løper som han fortsatt er – «tirsdagsløpene er hellige».

Kom inn i o-avdelinga sammen med Ingjerd og ungene når de flyttet til Melhus sist på 80-tallet. Han ble raskt med i styret og var kasserer i 6 år.

Fast i arrangørstaben for terminfesta løp i o-avdelinga siden 1988-tallet og løypelegger i interne løp i nesten 20 år.

 

Har nå passert 10 som sikker løpsleder/medansvarlig i bedriftso-løp arrangert av MIL.

 

Har hatt ansvar for Ukens løype i 7 år siden 2013.

Sammen med Ingjerd var han også ansvarlig i turorientering i 2001.

Fra 2015 har han og Ingjerd huset o-avdelingas mest brukte arrangementsutstyr i kjelleren. I så måte har han blitt en nøkkelperson hele året.

 

Under punktet POSITIV kan nevnes:

Martin er alltid villig til å stille opp uansett hva det måtte være inne o-sporten! ingen utfordringer er for store og ingen for små.

Er med i utrulig mange o-løp hvert år i bedrift, intern løp i klubben og også i regionale løp.

Er alltid arbeidsvillig og sier aldri nei og jobb blir gjort i en fei.

Martin er nysgjerrig av natur og er villig til å prøve ut ny måter å løse utfordringer på. Han har tilegnet seg kunnskap i løypetegning både i OCAD og Purple Pen.

 

Oppsummert: Martin utfører sine oppgaver med stor grundighet, er utholdende og alltid pliktoppfyllende. Til tross for et seriøst engasjement har Martin med seg et godt humør og et glødende engasjement for o-sporten som har smittsom effekt på hele o-avdelinga.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det har vært fjorårets vinner Stein Ivar Foss som har oppbevart prisen siste året. 

Det er for øvrig Martin selv som er donor og hat hatt den kunstneriske utforminga av prisen. Les den fornøyelige beretningen hvordan prisen ble til her. 

Gratulere så mye, Martin!Her vil også Gaula-løpere hedre Martin for prisen. T.v. sitter Jostein Glesåen (for øvrig tidligere medlem og leder av o-avdelinga i MIL) og  Marcel Lanckmans.